Vad gör jag om min favoritförening inte är valbar?

Det första är att kontakta föreningen och berätta det.
I andra hand hitta en annan förening som du också känner för.