Kontaktuppgifter

Hemmavinsten
c/o Umeå Föreningsråd
Skolgatan 40
903 25 Umeå

Lars Lindgren
0731803262
lars.lindgren@hemmavinsten.se