Kontaktuppgifter

Hemmavinsten
c/o Umeå Föreningsråd
Hälsogränd 64
906 25 Umeå

Lars Lindgren
0731803262
lars.lindgren@hemmavinsten.se