Om Hemmavinsten

Kärlek till Umeå och dess föreningsliv, laganda, viljan att lyckas på hemmaplan och skapa bra förutsättningar för föreningslivet. Det är Hemmavinsten.

FAKTA OM HEMMAVINSTEN

Hemmavinsten i Umeå Kommun är ett lotteri för medlemmar i Umeå Föreningsråd. UF äger lotteritillstånd och ansvarar för utbetalning av föreningsprovision, vinstbelopp och för att lotteritillståndet efterlevs. Man samordnar och kontrollerar lottdragning som utförs av Umeå Kommuns utsedda kontrollanter. Umeå Föreningsråd ansvarar för driften på uppdrag av Bemi AB.

HEMMAVINSTEN är framtaget av personer med lång erfarenhet av lotterier för föreningslivet.  Tillsammans  med Umeå Föreningsråd finns det ett stort hjärta och engagemang för ett välmående föreningsliv i Umeå. Föreningslivet är viktig för sund friskvård och den skapar sysselsättning för både ungdom och vuxen. Samhället mår bra av ett fungerande föreningsliv. Målet är att erbjuda föreningarna de allra bästa förutsättningarna utan risktagande. Lotteriet ska ha den enklaste administrationen och ge den bästa avkastningen både till förening och lottköpare. Lokal förankring ger lotteriet styrka. Föreningar arbetar tillsammans och med lokala vinnare varje månad skapas de allra bästa förutsättningarna för föreningen att sälja. För vem vill vara utan lott när grannen, arbetskamraten eller vännen vinner?